piktogram z receptąRecepta online

Wystawiamy recepty online na leki przyjmowane przez pacjenta w chorobach przewlekłych. Zamówienia można składać poprzez poniższy formularz lub wiadomość e-mail. Należy podać imię, nazwisko, numer telefonu, rok urodzenia, a także nazwę leku i ilość opakowań. W ten sposób zostaną przepisane jedynie te farmaceutyki, które wynikają z historii choroby pacjenta lub aktualnego zaświadczenia od lekarza specjalisty o przyjmowanych lekach. Pacjent otrzymuje e-receptę w wiadomości SMS na podany w zgłoszeniu numer telefonu. Prosimy pamiętać, że tą drogą nie wystawiamy skierowań, wniosków oraz zaświadczeń. Mamy nadzieję, że takie udogodnienie ułatwi naszym pacjentom pozyskanie zażywanych długoterminowo lub na stałe leków w nagłych sytuacjach losowych.

 

 


Zamów receptę on-line

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Opieka jest bezpłatna w ramach NFZ. Wystarczy złożyć deklaracje osobiście lub poprzez portal pacjent.gov.pl
Zapraszamy do kontaktu!

Czytaj więcej